image
ImageImage
Image
Image
Image
Image
 

Ønsker I at reducere kostpriser?

Vi kan hjælpe Jer – no cure, no pay.
Baggrund.
I en travl hverdag mister man nogle gange fokus på kostprisereduktioner på eksisterende produkter. Ressourcerne bruges ofte på udvikling af nye produkter og når produktionen kører derudaf, er alle tilfredse.
Ofte ligger der væsentlige skjulte muligheder for kostprisreduktioner på eksisterende produkter.
Vi tilbyder at gennemføre analyseprocessen. Hvis det ikke er muligt at opnå kostprisbesparelser er arbejdet gratis for Jer. Hvis vi opnår kostprisbesparelser beregner vi os et honorar, som svarer til det første halve års besparelse.


Samarbejdet.
Hvis vi indgår et projektsamarbejde, har vi brug for at I stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed – det være sig leverandører, materialepriser, produktionspriser mv. Vi skal I dialog med Jeres indkøbs-, udviklings-, produktions- og kvalitetsafdeling. Vi underskriver gerne en fortrolighedserklæring.

Processen.
I skal udvælge et produkt eller en produktfamilie, som sælges i et større volumen. Vi vil i samarbejde med Jer gennemgå produktet med de specifikke krav I har til dette. Det kan være kvalitetskrav, godkendelseskrav, kundekrav mv.
Vi vil herefter analysere produktet helt i bund og undersøge om der er muligheder for kostprisbesparelser. Disse besparelser kan f.eks. være indenfor omkonstruktioner, investering i nye/ændrede støbeforme, skift af leverandører mv.. I forbindelse med denne analyse, vil I løbende blive kontaktet med henblik på en accept af de områder vi arbejder med.
Normalt vil en sådan proces tage 1-3 måneder og vi vil udarbejde en afsluttende rapport. Hvis det ikke er muligt at opnå besparelser, eller I beslutter ikke at ville forfølge besparelser, afsluttes processen umiddelbart uden yderligere omkostninger for Jer. Hvis vi kan opnå omkostningsbesparelser skal en projektplan aftales. Når denne projektplan er aftalt, vil vi fakturere de første 6 måneders forventede besparelse. Vi kan evt. påtage os projektlederrollen og gennemføre hele besparelsesprojektet. For dette aftales en separat pris.

Kompetencer.
Lars Petersen er ingeniør, HD og har bl.a. tidligere været fabrikschef i England og Indkøbschef på en større dansk virksomhed. Lars har de sidste 20 år drevet virksomheden Coloc i Hadsund og har opbygget et stort netværk i både indland og udland.